Lechnica

Piesen k sv. Jodokovi, patrónovi

  1. Vecnou slávou dnes zdobený,
    Svätý Jodok bud' uctený.
    Kto ti spieva dnes na pocest'
    Bozie divy velebi.

Ref.:
Ó, svätý Jodok, ty si patrón nas,
pros za nás!
Chrán z neba Lechnicu i Klastor nás
v kazdý cas.

  1. Zapal' vieru v kazdej dui,
    kde tvoj pohl'ad zlobu tui.
    Zapál' v nás lásky plamene,
    daj nám z neba znamenie.

Ref.

  1. Ty si zorou na úsvite,
    vyplejze nám kúkol' v zite.
    Daj nech v cnostiach vzdy rastieme,
    bodliac v poli vytneme.

Ref.

********************************************

Ó, sväty Jodok, ty si patrón ná,
Ó, svätý Jodok, ty si patrón ná,
Oroduj, oroduj, oroduj nás!

Ò, svätý Jodok, pros v nebi za náx,
Ò, svätý Jodok, pros v nebi za nás,
Oroduj, oroduj, oroduj nás!